Емитирахме успешно външния дълг за 1,5 млрд. евро 27.06 | 17:43

Той е под формата на 10-годишни еврооблигации с падеж 3 септември 2024 г.

От Мария Стоянова

Страната ни успешно емитира новия външен дълг за 1,5 млрд. евро. Той е под формата на 10-годишни еврооблигации с падеж 3 септември 2024 г. Доходността на ценните книжа е 3,055%.

Повече от 250 инвеститора взеха участие в новата емисия, която ще бъде емитирана на 3 юли 2014 г., като съвкупната стойност на заявените поръчки възлезе на 3.7 млрд. евро, съобщават от Министерството на финансите (МФ).

Новата 10-годишна еврооблигация беше записана за по-малко от 30 минути след обявяване на процедурата по приемане на поръчки. Citigroup, HSBC и J.P. Morgan действаха като водещи мениджъри на сделката, съобщават от МФ.

България привлече изключително разнообразна инвеститорска база за тази емисия, много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори. Окончателното разпределение по региони е, както следва: Обединеното кралство 37%, Германия и Австрия 18%, България 15%, ЦИЕ 5%, САЩ офшор 4%, Бенелюкс 4%, Франция 4%, Азия 3%, Швейцария 2%, останалата част на Европа и други 8%.

По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 61%, банки и частни банки 17%, застрахователни и пенсионни фондове 15% и централни банки и държавни инвестиционни фондове 7%.

Целта на емитирането на нов български държавен дълг на международните пазари е да се съберат средства, с които да се рефинансира падеж на стари облигации за около 1,1 млрд. лева и за покриване на бюджетния дефицит през настоящата година – около 1,3 млрд. лева.

Водещи

Най-четени