Изнесохме стоки за 6.8 млрд. лв. през януари и февруари 14.04 | 13:07

През първия месец на 2015 г. с ЕС си разменихме продукти на еднаква стойност

От Кристиан Костурков

Ръст от 7.7% на износа на български стоки за чужбина за януари и февруари спрямо същия период на 2014 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). През първите два месеца на 2015 г. страната ни е експортирала стоки на обща стойност 6.8 млрд. лв. В същото време вносът в страната ни също се увеличава, но с по-бавни темпове – с 1.9 на сто. Външнотърговското ни салдо обаче е отрицателно, тъй като импортираните стоки през разглеждания период са на обща стойност 7.9 млрд. лв. или с близо 1.1 млрд. лв. повече от експортираните.

По отношение на българския износ, най-големите ни търговски партньори през този период са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Русия, към които са потеглили 53.8% от експортираните стоки. Приблизително със същите държави си партнираме най-много и при вноса на чужди стоки у нас. Основното количество е дошло от Русия, Турция, Китай и Украйна.

Най-големият ни търговски партньор на България остава Европейският съюз. За първия месец на годината (тъй като данните за февруари още не са готови) износът ни за други страни членки се е увеличил с 16.7% спрямо януари 2014 г. и вече достига 2.3 млрд. лв. Същата е стойността и на внесените от ЕС стоки у нас, като при тях увеличението е незначително. Така обаче страната ни почти не отчита външнотърговски дефицит с тези държави. Той е минимален и възлиза на 33.1 млн. лв. След елиминирането на разходите за транспорт и застраховки при внесените в България стоки, салдото става положително и е на стойност 64.9 млн. лв., отчита НСИ.

Най-големите търговски партньори на България от Евросъюза за разглеждания период са Германия, Италия, Гърция, Франция и Белгия. Към тези страни са заминали 70% от изнесените от нас стоки за ЕС. Почти няма разлика в държавите, от които пък България е внесла най-много стоки. По този показател водещите ни партньори са същите, като само Белгия е изместена от Испания.

Най-сериозен ръст при екпортираните от България стоки през януари и февруари т.г. спрямо същия период на 2014 г. се отчита при минералните горива, масла и подобни на тях продукти, където увеличението е със 125%. Намалението при вноса им също е рекордно – 53.9%. Най-сериозен спад при износа на България се наблюдава при сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн", където намалението е 17%. Именно при този тип стоки пък се наблюдава най-голям ръст при вноса от ЕС – 22.1%.

Водещи

Най-четени