КФН определи минимална доходност при пенсионните фондове 20.10 | 11:11

Тя е отрицателна за предходния 24-месечен период

От Виолета Иванова

Комисията за финансов надзор (КФН) определи минимална доходност на годишна база в размер на -2.49% при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период - от 30 септември 2008 г. до 30 септември 2010 г.

За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -3.14 на сто.

Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 0.51%, а за ППФ съответно е -0.14%. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.

Водещи

Най-четени