Консорциумът „Тибей“ е избран за инженер на газовата връзка България-Гърция 17.03 | 10:45

Надпреварата е спечелена с предоставянето на най-изгодната оферта

От iNews

Международният консорциум "Тибей" е избран за инженер-консултант за изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция. Надпреварата е спечелена с предоставянето на най-изгодната оферта с цена 5.67 млн. евро без ДДС, съобщава проектната компания "Ай Си Джи Би" (ICBG), цитирана от "Свободна Европа".

Ролята на инженер-консултанта е ключова за управлението и контрола на реализацията на проекта във фазата на подготовката и изпълнението на строителния процес. Ангажиментът е за оказване на съдействие на възложителя за реализацията на проекта по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни, уведомяват от ICBG.

Консорциумът "Тибеи" е обединение от чужди и български компании. В него влизат "Трактебел Инженеринг" С.А (Белгия), "Трактебел Инженеринг" С.р.л. (Италия), "Интер" ГМБХ (регистрирана в Австрия), "Ипсилон Консулт" ЕООД (България) и "България инженеринг" ЕАД (България).

Процедурата за избор на инженер-консултант за газовата връзка между България и Гърция беше обявена в края на 2017 г., но поради обжалвания беше спряна за период от около 10 месеца.

Интерконекторът между София и Атина трябва да свърже гръцката национална газопреносна система в района на Комотини с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.куб.м годишно в посока Гърция-България.

Водещи

Най-четени