Младите семейства с данъчни облекчения през 2013 г. 04.02 | 17:08

На семействата с ипотечен кредит се предлага добра възможност

От Елена Кирилова

Тази година членовете на всяко младо семейство, което има ипотечен кредит, могат да се възползват от известни облекчения. Единият от съпрузите има възможност да намали данъчните си основи с лихвените плащания по заема през годината.

За целта трябва да бъде подадена годишна данъчна декларация за облагане на доходите. Към нея се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател. В него е описан размерът на всички направени лихвени плащания през годината.

На второ място трябва да бъде приложена декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

Идеята е от данъчната основа да бъдат приспаднати лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Това означава, че със сумата, платена за лихвите, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Точно какви условия трябва да бъдат изпълнени вижте в Econ.bg.

Водещи

Най-четени