НЕК "на червено" с 586,7 млн. лева за 2014 г. 07.05 | 20:16

Задълженията на държавната електрокомпания са близо 1.2 млрд. лева и ако продължават да растат с този темп, още тази година ще достигнат размера на собствения й капитал

От Георги Велев

Нетната загуба на Националната електрическа компания за 2014 г. достигна колосални размери. Според годишния финансов отчет на дружеството загубата на компанията за миналата година е 586,7 млн. лв. За сравнение загубата на дружеството през 2013 г. е била 217,7 млн. лв, съобщава 3e-News.

Собственият капитал на компанията пък се е стопил рязко в последните две години. Според данните в края на 2013 г. той е бил малко над 4 млрд. лв., а в края на миналата година е бил едва 1,6 млрд. лв.

Търговските задълженията на НЕК в същото време продължават да растат – 771 млн. лв. в края на 2013 г. през миналата година са близо 1,2 млрд. лв. и ако продължават да растат с този темп, то те още през тази година ще достигнат нивото на собствения капитал на компанията.

Сума на текущите пасиви на дружеството е достигнала над 2 млрд. лв., а общо пасивите са за близо 3,5 млрд. лв., става ясно от финансовия доклад на дружеството.

Постъпленията от продажби на електроенергия също са намалели през миналата година. Паричните постъпления през 2014 г. са се понижили до малко над 2 млрд. лв., докато година по-рано те са били над 2,6 млрд. лв. Приходите от износ на електроенергия и от продажби на свободния пазар са се увеличили над два пъти за година и сега са достигнали 475,6 млн. лв.

НЕК е започнала и да си изплаща обратно заемите към БЕХ. Само за миналата година Обществения доставчик е върнал общо над 100 млн. лв. задължения към холдинга. Припомняме, че в последните години БЕХ стана основният кредитор на НЕК като до момента е отпуснал на дружеството близо 1,1 млрд. лв. кредити.

Разходите по строителството на АЕЦ "Белене" пък НЕК не ги включва във финансовия си отчет, а ги води като "задбалансови позиции". Според данните, изготвеното оборудване от руската "Атомстройекспорт" по проекта до края на 2014 г. е било за 202,5 млн. лв. От НЕК вече са на мнение, че съществува "значителна несигурност" по отношение на реализацията на проекта "Белене".

От доклада става ясно, че НЕК има на депозит средства в КТБ за близо 15 млн. лв., които в момента са блокирани там. Общественият доставчик също така продължава да претендира за търговски вземания от трите ЕРП за 242 млн. лв., които обаче енергодружествата не са съгласни да потвърдят и платят. Средствата според НЕК са дължими поради отмяната на методика за изкупуване на зелена и кафява енергия. В края на 2014 г. Общественият доставчик е сключил договори за изкупуване на тока от вятърни централи с обща мощност 357,5 мвт. и слънчеви централи с обща мощност от 260,8 мвт. Сключените договори с ВЕЦ пък са с обща мощност от 53,2 мвт, а тези от биомаса са за 20,2 мвт.

Водещи

Най-четени