Найденов: Не знам за иск от пчелари срещу МЗХ 09.09 | 10:15

Министърът даде коментар относно Наредбата за директни доставки на суровини от животински произход

От iNews.bg

Не съм уведомен от Дирекция "Правно-нормативни дейности" за заведен иск срещу Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по отношение на Наредба 26 За специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Така отговори министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос на iNews.bg относно спорния член 9 на въпросната норма, който разгневи пчеларите у нас.

Не мога да коментирам нещо, което не знам, че е факт, каза още Найденов, визирайки липсата на информация относно съдебния иск. Той добави, че когато е писан текста на въпросната наредба, са събирани мненията на производители на суровини и храни от животински произход. Големият проблем по отношение на пчеларите е, че имат твърде много браншови организации и няма как да удовлетворим исканията на всяка една от тях в наредбата, уточни Найденов.

Ако пчеларите представят адекватни доводи относно наредбата, можем да я променим, сподели земеделският министър. "Наредбата не е библия, за да не се променя векове", бяха точните думи на Найденов.

Член 9 на Наредба 26 За специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход уточнява изрично какво количество технологично непреработен пчелен мед представлява "малко количество суровина". Точният текст гласи: Малки количества технологично непреработен пчелен мед са количества, които не надвишават 40 % от годишния добив на пчелина, но не повече от 2000 кг.

Именно против ограничението от 40% се обявяват от Асоциацията на пчеларите-професионалисти. Отделно те недоволстват и по отношение на механизма за доставки на мед от производителя, които урегулиран с член 11 на наредбата. Според него директните доставки на малки количества пчелен мед могат да се извършват само до базари, тържища, пазари и обекти за търговия на дребно с изключение на търговските вериги, които извършват директна доставка за крайни потребители.

Водещи

Най-четени