Отпускат финансиране за бизнес-проекти в селските региони 19.11 | 15:06

Близо 10 млн. лева ще отидат за оборудване на малки предприятия

От Силвия Стоядинова

Нови 23 проекта по две от най-атрактивните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. са били одобрени от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в ДФ "Земеделие", съобщават от фонда.

Инвестиционните предложения са по мерки 312 - "Създаване и развитие на микропредприятия" и 311 - "Разнообразяване към неземеделски дейности".

Общата стойност на одобрените разходи по тях e 9, 9 млн. лв.При успешно реализиране на проектите, бенефициентите ще получат субсидии в размер на 6, 7 млн. лв.

Одобрените инвестиции са за разнообразни дейности – от покупка на полиграфична техника и машини за хлебопроизводство до създаване на предприятия за производство на полиетиленови опаковки.

Много от проектите са свързани с изгражданене на туристически къщи за гости и фотоволтаични съоръжения, посочват от фонд "Земеделие".

Водещи

Най-четени