Правителството иска повече дами в бизнеса 17.02 | 12:27

Без тях световната икономика щеше да е доста по-бедна на идеи и новаторство, казва Лукарски

От iNews.bg

Правителството иска да види повече дами в българския бизнес. Поради тази причина Министерство на икономиката вече разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество, съвместно с организациите на жените предприемачи. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при отриването на икономически форум "Предизвикателствата пред българската икономика", организиран от клуб "Бизнес лейди".

"Подкрепата за жени предприемачи се осъществява чрез заложените мерки в Плана за действие "Предприемачество 2020 – България”, част от който е стратегията", поясни той. Лукарски призова женските бизнес организации да участват активно в разработването на документа, за да не остане той само на хартия, а да се превърне в работещ механизъм за подкрепа. В стратегията ще се заложат и мерки за увеличаване на броя на жените предприемачи. Стратегията ще предвижда и конкретни мерки като обучение, наставничество, даване гласност на проблемите на жените предприемачи и съдействие за решаването им. "Надявам се дамите, с присъщата им активност, да се включат в този процес", заяви министърът.

"Мнозина смятат, че светът на бизнеса принадлежи на мъжете, но аз съм убеден, че без предприемчивия и иновативен дух на жените, картинката на световната икономика щеше да е доста по-бедна на новаторство и идеи", каза Лукарски. Той цитира данни, според които в последните години се наблюдава плавно увеличаване на делът на жените предприемачи. По данни на НСИ, дамите собственици на фирми у нас са вече 30%. "Радвам се да отбележа, че в това отношение България е на средното за ЕС ниво, където делът на жените предприемачи също е около една трета. Целта на политиките ни е да увеличим този процент", отбеляза Лукарски.

Министърът посочи още, че в изпълнение на европейската политика за насърчаване на женското предприемачество по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" също се предвижда подкрепа за идеи, които да се реализират от дами, стартиращи собствен бизнес.

Водещи

Най-четени