Предлагат токът да се отчита в рамките на 30 дни 12.02 | 10:35

ДКЕВР ще настоява да бъде определен конкретен период на отчитане на електроенергията, съобщи временно изп. длъжност председател на ДКЕВР Андон Роков

От Ивелина Георгиева

ДКЕВР ще настоява да бъде определен конкретен период на отчитане на електроенергията и той да е в рамките на 30 дни. Това съобщи временно изп. длъжност председател на ДКЕВР Андон Роков.

По думите му хората се затрудняват с разчитането на фактурата за ел. енергия. Той посочи, че за потребителите е важно периодът на отчитане да бъде конкретно определен, количеството електрическа енергия, която е доставена и единичната цена на ел. енергия да бъде посочена.

В тази връзка ДКЕВР ще започне обществени обсъждания и процедури по промяна на общите условия. На тези обсъждания ще се установи какво трябва да се промени, така че потребителите да върнат доверието си в електроразпределителните дружества.

На обсъжданията ще бъдат поканени всички потребителски организации и след това ДКЕВР ще прецени кои предложения са основателни, кои ще останат и кои да отпаднат.

В рамките на обсъжданията енергийният регулатор възнамерява да предложи възможно най-кратки срокове за писмени отговори на жалбите на потребителите от страна на дружествата, както и ще изисква от тях да подобрят обслужването на клиентите и да работят повече с тях.

Роков поясни, че не е възможна национализация в страна-членка на ЕС, каквато е България, и каквото искат протестиращите от последните няколко дни. Временно изпълняващият длъжността председател на ДКЕВР определи протестите в страната като "оправдани".

Всички добавки в сметката за ел. енергия са определени от закона и няма как да отпадат. Комисията действа и изпълнява закона и не може да прави законодателни промени, поясни той.

На въпрос може ли да отпадне такса "пренос на мрежа" Роков отговори, че това е невъзможно, защото благодарение на тази такса се поддържа и функционира мрежата.

Водещи

Най-четени