Сайтове за потребителски кредит масово пестят информация 10.01 | 15:06

70% от проверените сайтове са нарушили Директивата за потребителския кредит

От Деляна Петкова

Случвало ли ви се е да сте на крачка от на подписването на договор за личен заем, кредитна карта или друг вид потребителски кредит и да установите, че всъщност ще ви струва по-скъпо, отколкото сте очаквали първоначално?

Ако да - съвсем не сте единственият европеец в това положение. По тази причина и от Европейската комисия са направили мащабна проверка на сайтовете, предлагащи потребителски кредити. Проверени са 562 страници в интернет и резултатите са плашещи - само 30% от тях предоставят необходимата информация, така че потребителите да могат да направят информира избор.

Задълбочени проверки ще има за 393 сайта, тъй като при тях има един от следните основни проблеми - в ремкалата не е включена стандартната информация, която се изисква по закон, в офертите е пропусната ключова информация или разходите са представени по подвеждащ начин.

Пазарът, който е обект на проверка, се използва от потребителите всеки ден. През 2010 г. неизплатените задължения по потребителски кредити възлизаха на 600 млн. евро за финансовите институции от еврозоната, коментират от Европейската комисия (ЕК).

Ето и по-детайлна информация относно пропуските в уебсайтовете:

- Липсваща информация в рекламата на потребителски кредити - рекламните текстове на 258 уебсайта (46% от проверените уебсайтове) не съдържаха цялата стандартна информация, която се изисква съгласно Директивата относно потребителския кредит, напр. липсват данни за годишния процент на разходите (ГПР), който е от важно значение при сравняване на офертите или информация дали таксите за задължителни допълнителни услуги (напр. застраховка) са включени в общите разходи. В някои случаи липсва и информация относно срока на кредитното споразумение;

- Липса на ключова информация относно офертата - 244 уебсайта (43%) не предоставят ясна информация относно различните елементи на общите разходи. Няма данни относно вида на лихвения процент (фиксиран, променлив или комбинация от двата вида), срока на кредита (ако е приложимо), и някои от разходите, свързани с кредита (напр. относно таксите за сключване на споразумение);

- Подвеждащо представяне на разходите, при което разходите по кредита са представени по начин, който е неверен или може да заблуди потребителите,. Например по начина, по който се изчислява цената, или ако потребителят не е информиран, че освен разходите за самия потребителски кредит съществува и допълнителна задължителна застраховка. Този проблем е бил отчетен при 116 (20%) от всички уебсайтове.

Водещи

Най-четени