Всеки втори, завършил медицина, напуска страната 20.03 | 18:13

Това сочат резултатите от изследване на Институт "Отворено общество"

От Елица Елефтерова

Всеки втори у нас, завършил медицина, напуска страната. 25% от завършилите не успяват да се реализират никъде. Това сочат резултатите от изследване на Институт "Отворено общество" за конюнктурата на пазара на труда, успешните специалности и нуждите на бизнеса, представени от директора на института Георги Стойчев.

Наблюденията на излезлите от университета за последните пет години над 226 хил. студенти показват кои са университетите, които предлагат добро образование. Това става след допитване до бизнеса, показващо професионалните области, в които, след като завършат младежите, могат да започнат работа и да бъдат сигурни в доходите и професията си години напред.

Според проучването една трета от завършилите през последните пет години са избрали да учат специалност в областта на стопанското професионално направление, т.е. икономика, финанси, одит и др. Над 55 хил. от завършилите университет са избрали инженерна специалност или някоя от природните науки.

В момента безработицата сред младежите, завършили висшето си образование за последните пет години, е сравнително малка - под 4% към ноември 2011 г., на фона на общата безработица от над 10% за цялата страна.

Освен безработицата, но и какви са тенденциите на пазара на труда и как образованието трябва да се съобрази с тях, за да бъде успешна икономиката ни и да могат българските младежи да реализират потенциала си, бяха другите от темите, разисквани по време на форума "Какво да е образованието, за да е конкурентен бизнесът?", съобщава econ.bg.

Най-ниска е безработицата сред завършилите инженерна специалност от ИТ бранша - до 3%, а най-висока - сред завършилите в аграрния или туристическия сектор - от 5 до 7%. Според директора на Институт "Отворено общество" успокоителен е фактът, че няма специалност, сред която да има безработица, по-висока от 7%.

По отношение на доходите най-добре се реализират отново специалистите от ИТ бранша и финансите, а най-зле платени са тези от аграрния сектор и туризма.

След дипломирането си най-често в сивия сектор се вливат завършилите медицина, изкуства или туризъм.

Водещи

Най-четени