До утре могат да се обжалват сметките за парно 04.08 | 11:12

50% от абонатите ще трябва доплатят средно по 130,56 лева

От Петя Михайлова

Дружеството за дялово разпределение ista България ще предаде на "Топлофикация София” изравнителните сметки за отопление и топла вода за сезон 2010-2011 за клиентите в София, съобщиха от дружеството.

Утре изтича законовият едномесечен срок, в който клиентите на дружеството за дялово разпределение в столицата можеха да направят рекламация по изготвените изравнителни сметки.

Преработка на изравнителните сметки са поискали единици от клиентите, които предварително не са осигурили достъп за отчет, което не представлява статистически интерес. След предаването на изравнителните сметки от ista топлофикационното дружество започва отпечатването и изпращането на фактури за миналия отоплителен сезон.

Неотчетените клиенти на ista в София имат още два месеца, в които биха могли да заявят дата за индивидуален отчет на потребената енергия и преработка на изравнителните сметки. Това може да направят в офиса на дружеството за дялово разпределение в София – бул. "Овча купел” 72, ет. 2, тел. 02 955 04 11, факс 02 955 04 13 или на имейл ista@ista.bg.

След изтичане на тримесечния срок отчети на потребената топлина енергия и промени в изравнителните сметки се правят само с общо решение на етажната собственост, декларирано писмено с подписи на съсобствениците. Ако не се представи документ за такова решение, на неотчетените клиенти остава служебно изчислена топлинна енергия, както се изисква по закон.

ista напомня, че според данните от отчетените уреди за дялово разпределение и изготвените изравнителни сметки, средната месечна сметка за отопление и топла вода на клиентите й в София за периода 1 ноември 2010 г. до 30 април 2011 г. е около 92,33 лева (от тях около 72 лева са за отопление, а други 20,33 лева са за битово горещо водоснабдяване).

49% от клиентите на ista и абонати на "Топлофикация София” се очаква да получат обратно средно по 135 лева.

Други 50% от абонатите ще трябва доплатят средно по 130,56 лева за енергията, която са консумирали, но не са платили реално през последния отоплителен сезон.

Останалите 1% от клиентите на ista в столицата имат изравнителни сметки близки до реално отчетеното потребление и не дължат, нито ще получат обратно пари от изравнителните фактури.

Водещи

Най-четени