Ето какво не можем да правим по летищата у нас 07.08 | 14:03

МВР предоставя полезна информация за правата и задълженията по аерогарите

От iNews.bg

При посещение на международно летище на територията на Република България паркирането пред и в близост до терминалните сгради не е позволено. В случай че водач на автомобил желае да паркира на територията на комплекса, това може да стане на паркингите, обособени за целта от летищния оператор.

Важно е пътуващите да имат предвид, че на летищата няма обособени места за съхранение на багаж и не е разрешено оставането на багаж без надзор. За гарантиране на собствената и безопасността на околните пътниците не трябва да се съгласяват да наблюдават багажа на непознати. 

Охраната на международните летища в Република България се осъществява от полицейските служители на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Аерогари.

Проверки на самоличност и условия за преминаване през държавната граница

Граничните полицаи, в изпълнение на правомощията си по Закона за МВР, извършват гранични проверки. Те представляват система от последователни действия и организационни мерки по отношение на всяко лице, преминаващо през държавната граница. Целта е установяване на самоличност, наличието на необходимите условия за преминаване през държавната граница и липсата на мерки, ограничаващи движението му през границата на Република България.

За малолетните и непълнолетни български граждани, които отпътуват от страната непридружавани от родителите/родител, граничните полицаи изискват писмено съгласие (декларация) за пътуване от отсъстващия/отсъстващите родител/и, попечител, настойник - български гражданин. Подписът в документа следва да е заверен от компетентен орган по Закона за нотариусите и нотариалната дейност или с апостил.

Преди предприемане на пътуване е важно родителите или придружителите на малолетни и/или непълнолетни да проверят валидността и редовността както на документите за пътуване, така и на придружаващите документи, удостоверяващи съгласието на родителите, настойниците или попечителите. Придружителите представят за гранична проверка оригинал на документа за съгласие на родителите за пътуване или съдебен акт, с който се разрешава напускане на страната. Копие от съответния документ остава за съхранение на ГКПП.  

Проверки за сигурност на заминаващите

Летищният оператор осъществява проверките за сигурност на всички заминаващи пътници. При извършването им се спазват правилата и процедурите, описани в европейското и националното законодателство.

Преди началото на пътуването, всеки пътник е длъжен да се запознае със списъка на предметите, забранени за превоз в пътническата кабина и товарното помещение на самолета. Подробен списък може да бъде намерен на сайта на всяко летище и авиокомпания.

Пътуващите и техният ръчен багаж са обект на проверка както за забранени за превоз по въздуха предмети, така и за количествата пренасяни течности, аерозоли и гелове.

Преминаването през пункта за проверка за сигурност протича в следната най-обща последователност:

  • отделно представяне пред служител на сигурността на летището на пренасяните мобилни, електронни и електрически устройства и течности;

  • отделно представяне пред служител по сигурността на летището на всички метални предмети, намиращи се в облеклото: монети, ключове, колани с метални катарами и др.;

  • сваляне на всички връхни дрехи (якета, сака и др.);

  • сваляне на обувките, по преценка на служителя по сигурността;

  • преминаване на ръчния багаж и изброените предмети през конвенционално рентгеново устройство;

  • преминаване на пътника през рамков металдетектор;

  • извършване на допълнителна физическа проверка и проверка с други технически средства.

Всеки регистриран багаж е обект на проверка с технически средства.

Водещи

Най-четени