За 10 години България се „стопила“ с една област 12.04 | 12:07

Над 400 000 души сме намалели за 10 години, само през 2016 г. - с близо 52 хил.

От iNews.bg

В рамките на 10 години населението на страната ни е намаляло драстично. Става въпрос за спад от над 400 000 души, колкото приблизително е населението на цяла област или на втория по големина град у нас – Пловдив. За 10-годишен период България е намаляла с над 416 000 души, отчитат данни от анализ на Евростат за демографските тенденции в страните на ЕС, предаде БНТ. През 2007 г. в България са живеели 7 518 000 души, а през 2017 г. населението ни се е стопило до 7 101 859 души, показват данните на европейската статистика.

В същото време от националната ни статистика излиза, че в края на миналата година сме били с над 50 000 по-малко в сравнение с информацията на Евростат. Според публикувания днес доклад на НСИ към 31 декември м.г. българите са 7 050 034 души, което е с 51 825 по-малко спрямо 2016 г. А негативната демографска тенденция продължава да е с притеснителни темпове почти по всички показатели. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на хората, намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост, увеличава се броят на починалите и коефициентът на обща смъртност. Като положителни нотки (за 2017 г.) се отчитат само предвид намаляването на детската смъртност, увеличаването на броя на браковете и намаляването на разводите, както и очакваният ръст на средната продължителност на живота.

Мъжете у нас са по-малко от жените. В края на м.г. силният пол е имал 3 422 409 представители у нас – 48.5% от населението, а нежният - 3 627 625 (51.5%). Или иначе казано на 1 000 мъже в България се падат 1 060 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта обаче се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението, отбелязват от НСИ. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21.0%. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 4.1 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.4%, а на мъжете - 17.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.3%), Габрово (28.2%), Кюстендил (26.9%) и Ловеч (26.6%). Общо в деветнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.2%, и Варна – 18.6%.

Общо за 28-те членки на ЕС относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.4%. Най-висок е той в Италия (22.3%), следвана от Гърция (21.5%) и Германия (21.2%). Общо в 6 страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

В същото време към 31.12.2017 г. децата до 15 години в страната са 1 004 376, или 14.3% от общия брой на населението, като спрямо 2016 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.4%, и Бургас - 15.5% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян и Габрово - по 11.5%.

За сравнение делът на най-младото население в 28-те държави-членки в началото на 2017 г. е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.4%) и Италия (13.5%), а най-висок е в Ирландия (21.1%) и Франция (18.3%).

Водещи

Най-четени