Кучетата също ще се вписват в домовата книга 07.07 | 17:15

При отлагане Общото събрание се провежда независимо от кворума

От Елена Коцева

Домашните любимци, които се разхождат навън, ще трябва да бъдат записани в домовата книга с номера на ветеринарно-медицинския си паспорт. Това решиха депутатите, които приеха част от промените в Закона за етажната собственост.

Според промените, за да има общо събрание на входа, трябва да присъстват две трети от собствениците на идеалните части. Ако няма кворум, събранието се отлага с един час. След това се провежда, независимо от това колко хора присъстват.

Решенията са законни, ако са представени не по-малко от 33% идеални части от общите части на етажната собственост, записаха окончателно депутатите.

Спор обаче предизвика текстът, според който, ако повторно няма кворум, Общото събрание може да се свика на следващия ден, а решенията му да са легитимни, независимо колко идеални части от общите части на етажната собственост са представени. От опозицията посочиха, че това е противоконституционно и поискаха регламентът да отпадне. Мнозинството обаче отхвърли предложението.

Електронна поща и адрес, на които да бъдат изпращани съобщения за Общо събрание, трябва да остави на домоуправителя всеки собственик или ползвател, който не живее в апартамента си или му предстои да отсъства повече от един месец. В събранието може да участва упълномощен пълнолетен член на домакинството, който е вписан в книгата на етажната собственост.

Водещи

Най-четени