Назначават нови хора в Агенцията по вписванията 18.04 | 17:07

Щатът на институцията се увеличава с нови 75 работни места

От iNews.bg

Правителството прие постановление, с което се увеличава числеността на Агенцията по вписванията със 75 служители. Целта е да се осигури административен капацитет в Агенцията и да се обезпечи изпълнението на дейностите по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. Ще се ускорят дейностите по воденето на регистър на действителните собственици на учредените на територията на България юридически лица и други правни образувания и свързаните с тях лица – задължение, предвидено в проекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари, който предстои да бъде разгледан на второ четене в Народното събрание.

Новите служители ще работят в общата администрация на Агенцията (12 щата), в дирекция "Длъжностни лица по регистрацията" (14 щата) и в Главна дирекции "Регистри" (49 щата).

Водещи

Най-четени