Назначиха нов шеф в „Сребърния фонд“ 08.01 | 14:43

Евгени Гогушев от МТСП заменя Валентина Чикова в Управителния съвет

От iNews.bg

Правителството прие промени в РМС № 416 от 17 юни 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. "Сребърен фонд"). Това се налага заради настъпили персонални промени в Министерството на труда и социалната политика, като на мястото на Валентина Чикова в Управителния съвет на Фонда е назначен Евгени Гогушев - директор на дирекция "Финанси" в МТСП.

Ръководството на Фонда се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика участват по право в него, съответно като председател и заместник-председател.

Водещи

Най-четени