Облекчават възлагането на обществени поръчки 21.07 | 15:34

С новата система за предварителен контрол на процедурите ще се намали процентът на грешки

От Петя Михайлова

С нов образец за възлагането на обществени поръчки у нас ще бъде облекчена процедурата.

Приетите на първо четене промени в закона дават възможност на възложителите в срок до 14 дни от публикуването на решение еднократно да направят нови промени.

Разширява се и кръга на лицата, които могат да подават жалба срещу решение за откриването на процедура или за промяна, информира БНР.

Министър Томислав Дончев е на мнение, че с новата система за предварителен контрол на процедурите ще се намали процентът на грешки.

Той коментира сегашната ситуация, която поставя в неравностойно положение общинските дружества, тъй като те нямали шанс пред частните в управлението на отпадъците: "Напомням ви, че в сега действащата ситуация ако в дадена процедура самият възложител открие грешка, по-голяма или малка, той няма никакъв друг шанс освен да закрие старата процедура и да обяви нова, което консумира време. Нека да дадем законов механизъм на възложителя сам да коригира своите грешки".

Водещи

Най-четени