Пожарникари и спасители готови на протести 29.09 | 20:27

Професионалните синдикати скочиха срещу минималната възраст за пенсия

От Филипа Тодева

Националния синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец” изрази категорично несъгласие с въвеждането на минимална възраст за пенсия. Решението за въвеждането на минималната възраст бе взето на заседание на Министерски съвет, проведено на 24.09.2014 година и на база препоръка на Съвета на Европейския съюз от 08.07.2014 година относно Национална програма за реформи и препоръка за въвеждането на изискване за минимална възраст за придобиване право на пенсия по чл.69 от КСО за служителите на МВР и МО.

Според синдиката обаче вземането на такова решение без обсъждането му със техните структури е изключително опасно.

"Взимането на такова решение ще породи огромно напрежение сред служителите в Сектор "Сигурност” и е предпоставка за възникването на сериозен проблем с управлението на човешкия ресурс и социалния  статус на служителите.

Управителният съвет на НСПС "Огнеборец” счита, че въпрос от такова сериозно естество първо трябва да бъде дискутиран на Съвет за социално партньорство в МВР и след  запознаване на ръководството на ведомството с проблемите и състоянието да се пристъпва към обсъждане на такива мерки в компетентните ведомства.

Ръководството на НСПС "Огнеборец” настоява да бъде преразгледано  и отменено решението на Министерски съвет от 24.09.2014 година и този сериозен въпрос, касаещ служителите от сектор "Сигурност” да бъде обстойно анализиран и поставен на масата за обсъждане с правителството.

В противен случай НСПС "Огнеборец” ще предприеме последващи законоустановени действия, включително и протестни", предупредиха синдикалистите.

Водещи

Най-четени