Показателите на въздуха след мощния взрив в Горни Лом са в норма 02.10 | 12:26

Няма превишения, които да наложат евакуация на населението

От Теодора Кокаланова

Показателите на въздуха и повърхностните води са в норма след взрива в цеха във видинското село Горни Лом. Това потвърди директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водата – Монтана инж. Любомир Иванов.

"Няма превишения на серен диоксид и азотен диоксид, които да предопределят евакуация на населението", успокои той. По думите му наблюдения в момента не се извършват, защото такива действия се извършват три часа след събитието.

Всеки от трите часа трябва да даде превишения над границата, което да наложи спешната евакуация. "Такива превишения няма, като на третия час показанията бяха нулеви", обясни инж. Иванов.

По думите му, няма причини за притеснения за качествата на въздуха и водата след взрива, тъй като показателите им са в норма и няма индикации за замърсяване.

В момента се извършва анализ по показатели ХПК (химична потребност от кислород), общ азот, амониев азот и азот нитритен. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок.

Водещи

Най-четени