Приеха Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 10.09 | 20:20

Над 80% от смъртните случаи у нас са предизвикани от тези болести

От Елица Елефтерова

Правителството прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни  болести (2014-2020). Целта на програмата е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и инвалидизацията, причинени от сърдечно-съдовите болести, онкозаболяванията, хроничните белодробни болести и диабета. 

Според статистиката, точно тези болести водят до над 80% от смъртните случаи в страната.

Изпълнението на програмата се очаква да доведе до намаляване на разпространението на тези болести както и на рисковите фактори за появата им – тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност.

Най-ефективен път за постигане на тази цел, според програмата, е чрез превенция, ранната диагностика и осигуряване на здравословна среда за живот.

Програмата е насочена към деца и млади хора до 29-годишна възраст, бременни и кърмещи жени, жени в детеродна възраст, възрастни хора. Целеви групи са и медицинските и немедицинските специалисти, както и партньори от НПО, работещи по темата.

Финансирането по програмата ще бъде планирано за всяка година и ще е в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването.

Водещи

Най-четени