Решено: Първокласниците – в кварталното училище 26.11 | 12:05

Новите правила ще започнат да действат за уччебната година 2018/2019

От iNews.bg

Вече е решено окончателно – първокласниците ще бъдат записвани в кварталното училище. Критериите за прием в първи клас стават универсални, като предимство ще имат онези деца, които живеят най-близо до школото. Това е записано в Наредба №10 на Министерството на образованието и науката. Това заяви пред БНТ Венелина Николова, директор на 125 училище в София, която е част от работната група за промяна на критериите за прием на първокласници.

Тя допълни, че за пръв път се въвежда и допълнителен критерий за уседналост и че вече педагогическите съвети в училищата няма да имат право да въвеждат свои критерии за прием на първолаците. Освен критерият за близост до училището, за пръв се въвежда и критерий уседналост, като родителите ще бъдат класифицирани в четири групи:

  1. Родители, които не са променяли постоянния си адрес последните три години;
  2. Родители, които не са променяли постоянния си адрес една година;

  3. Родители, които са променили постоянния си адрес последните три години;

  4. Всички останали родители.

Сега на общинските администрации се пада отговорността да определят районите на училищата, за да заработят критериите за близост и уседналост максимално добре. Което означава, че още от следващата година децата ще тръгнат на училище според новите правила.

Според тези критерии децата, които живеят най-близо до училището, ще бъдат приети. Ако децата са повече, ще се прилагат други, допълнителни критерии, които ще влияят на това кой ще има право да бъде записан в отворените паралелки:

  1. Деца с ТЕЛК, по-висок от 50%;

  2. Деца без двама родители;

  3. Деца с братя или сестри в същото училище;

  4. Деца, завършили подготвителна група в същото училище.

Венелина Николова подчерта, че спрямо децата няма да се въвеждат никакви други критерии, сигнали за каквито случаи се появиха в началото на текущата учебна година. Относно друга идея, появила се напоследък – учениците да заппочнат да учат само в една смяна, директорката смята, че реализацията ще бъде трудна, но не и невъзможна. Преминаването към едносменен режим в училищата ще отнеме много време, преди да се изпълни, защото сградният фонд не достига.

"За съжаление, в големите градове ще се иска още много време, за да минат училищата на едносменен режим. Друг проблем е различното качество на образованието в училищата", коментира Николова.

Водещи

Най-четени