Само половината от активното население у нас се труди 14.08 | 15:50

В същото време безработицата у нас пада

От iNews.bg

Само половината от активното население у нас се труди. Трудещи се в България са 53,7% от мъжете, което се равнява на 1 милион и 595 хиляди души, както и 44,2% от жените или 1 милион 415 хиляди представителки на нежния пол на 15 и повече навършени години. За сравнение с второто тримесечие на 2014 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0,8%, като при мъжете ръстът е от 1%, а при жените от около 0,7%.

По-голямата част от трудещите се или 63 на сто от тях работят в сектора на услугите. Броят на заетите лица в този бранш е 1 милион и 897 хиляди души. В индустриалния сектор работят 29,8% от трудещите се или 897,4 хиляди души, а пък в селското, горското и рибното стопанство заетите са 216 хиляди души или 7,2% от всички заети лица в държавата.

В същото време Нивото на безработицата в България спада. През месеците април, май и юни общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 милиона и 11 хиляди, което сформира 48,7% от населението. Коефициентът на безработица в държавата за второто тримесечие на 2015 г. е достигнал 9,9% или с 1,5% по-нисък в сравнение със същия период през миналата година.  Това става ясно от данни от резултатите от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2015 г. на Националния статистически институт (НСИ).

 

През април, май и юни 2015 г. безработните лица са 330 хиляди. В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. броят на безработните лица намалява с 50,9 хиляди. И при двата пола се наблюдава намаляване на безработицата – коефициентът на безработица е достигнал 10,9% при мъжете, а при жените 8,8%.

Водещи

Най-четени