Синдикатите скочиха срещу работодателите заради исканията за оставки в енергетиката 11.02 | 16:22

Атаките срещу държавната енергетика застрашават националната сигурност, се казва в позиция на КНСБ и „Подкрепа“

От iNews.bg

"През последните дни сме свидетели на редица писма и изказвания от работодателските организации срещу ключови енергийни дружества у нас. Първоначално беше атакувано решението на парламента за дейността на ТЕЦ "Марица изток 2". Преди ден бе отправена и заплаха за радикални действия и искания за оставки на ръководствата на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2" и енергийната борса, с което се иска обезглавяване на цялата държавна енергетика.". Това се казва в обща позиция на КНСБ и КТ "Подкрепа", подписана от президентите на двете синдикални организации Пламен Димитров и Димитър Манолов.

Ето какво съдържа още тя:

Според нас - КНСБ и КТ "Подкрепа", това е много сериозна атака, която засяга и националната сигурност. В името на обективността и запазването на експертния диалог по тази важна тема конфедерацията държи да внесе редица разяснения.

1. Като повод за атаките бяха посочени високи цени на платформата "Ден напред" на БНЕБ. В много експертни становища и задълбочени анализи в последните дни беше посочено, че това не е прецедент. Според експертите четенето на данните от борсовата търговия в сегмента "пазар ден напред", публикувани от сайта https://www.energylive.cloud/ , може да бъде повеждащо и води разговора по-скоро в неправилна посока.

Пазарът безспорно е динамичен - само за ден цените растат, или намаляват, като на някои пазари се наблюдават огромни разлики. Високата волативност на цената прави впечатление, особено за германския пазар. За него е характерен високият дял на мощностите на природен газ и ВЕИ. Напоследък цените им са доста ниски поради специфичния начин на подкрепа.

Много пъти са дискутирани някои слабости на пазара у нас, но сме свидетели на развитие и постепенно доближаване до европейските стандарти. Например, отварянето на сегмента "в рамките на деня" вече дава своя ефект – от една страна върху ценовите нива и количествата, а от друга върху високите нива на внос на електроенергия. Знае се, че за ценовите нива на тези пазари имат значение както регионалните климатични фактори, така и поведението на търговците. Работодателите цитират само цените в Гърция, но е редно да се посочат и тези в Румъния и в Унгария. Така ще се види, че във въпросния ден с високи цени у нас -9 февруари, съседните на нас борси в Румъния и в Унгария са приключили търговете си с няколко часово закъснение. Така са се създали условия голяма част от търговците от региона да се прехвърлят на нашата борса и съответно да се покачи цената. Това показва непредубеденият преглед на борсовите данни – динамична среда, в която пазарните участници следва да управляват умело заявките си.

2. По отношение на цените, на които купуват електрическата енергия големите промишлени обекти у нас, също е необходим безпристрастен поглед, защото те далеч не купуват "най-скъпата" енергия. Специализираният анализ на ценовите равнища ( https://www.emi-bg.com/bg/home/article/ ) показва, че: (1) българската индустрия ползва най-евтините мрежови услуги в Европа и че (2) българската индустрия плаща все по-ниски добавки (цена "Задължения към обществото"), благодарение на засилваща се държавна подкрепа. В резултат на това цените на електрическата енергия за индустрията в България са по-ниски от цените в 19 държави членки и с 20% по-ниски от средноевропейските, според официалните статистически данни за пълната цена на електрическата енергия в България и мястото й в европейските класации: Пълната цена (включващи компонентите енергия, мрежа и задължения към обществото без ДДС) на електрическата енергия за индустрията от 8,2 евроцента/КВтч (или 82 евро/МВтч) през 2018 г. поставя България на двадесето място сред 28-те държави членки.

Цените на електроенергията са сложни като структура и различни в зависимост от мястото, времето и категорията на потребителите, така че паралелно сравнение е невъзможно без необходимите уточнения. Лесно е да се спекулира с отделни данни, както и да се създава негативна представа за работата на държавната енергетика.

3. Важно е да се поясни, че благодарение на балансирания подход за миксиране на електрическата енергия основно от централите в състава на БЕХ, се постига ниска цена за битовите потребители у нас, включително за работещите в частния бизнес. Поради това ТЕЦ "Марица изток 2" ангажира основния си капацитет за регулирания пазар, а на свободния предлага онези количества, които съответстват на ангажиментите по делото ЕК срещу БЕХ. Трябва да е ясно, че на българския пазар няма недостиг на електрическа енергия, а напротив – при по-ниски температури в региона, производството у нас се повишава и задоволява заявките, включително за износ.

4. Ако допуснем, че въпросната ТЕЦ, срещу която се изсипаха толкова нападки, спре доставките си, то у нас пазарът на електрическа енергия ще стане неуправляем, а загубите на индустрията – огромни.

5. Предвид активната позиция на работодателите срещу държавните дружества е редно да се отбележи, че много от тях имат конфликт на интереси и не би трябвало да се произнасят. Ако го правят е редно да посочат, че са собственици на субсидирани ВЕИ или когенерации. Т.е. получават пари за това, че другите индустриалци плащат, защото, ако виждаме рекорди на цената, то е и за това, че някой трябва да плаща тези субсидии. Цената на електрическата енергия от ТЕЦ в комплекса "Марица изток" е в пъти по-ниска от продаваната от тях енергия. Да споменем и свързаните търговци на електрическа енергия с голямата индустрия, които формират печалбите при пиковите търсения.

6. Неминуемо се стига до въпроса защо се предприема атаката срещу държавната енергетика:

-Дали, защото се искат нови отстъпки от държавата в цените на електрическата енергия?

-Дали, защото се иска дял в държавната енергетика или това е опит бизнесът да кадрува там?

-Или защото се търси замяната на сега работещите държавни централи с други "правилни"?

Въпросите са много и е редно да се потърсят отговори. Не трябва да се допуска тесни корпоративни интереси да рушат критичната инфраструктура у нас.

Необходимо е да напомним, че страната ни е поставена пред много тежко предизвикателство – "Зелената сделка". Ако се фокусираме върху воденето на локални войни, ще изпуснем всички шансове за достойно бъдеще на България.

Ние от КНСБ и КТ "Подкрепа" отново призоваваме за единна позиция на страната ни по подготвяните регулации, за да бъдат защитени нейните интереси. Даваме си сметка, че има редица нерешени въпроси в енергийния сектор, отнасящи се до ограничената конкуренция, бъдещето и рентабилността на съществуващите централи и развитие на пазарния модел, но тяхното решаване изисква не противопоставяне, а консенсус.

Водещи

Най-четени