7 фирми искат да строят кръстовището на пл. "Лъвов мост" 07.05 | 20:35

Спечелилият ще трябва да построи кръгово движение на бул. "Кн. Мария Луиза"

От Кремена Бедерева

Седем фирми предлагат цена между 14,7 и 47,9 млн. лв. за проектирането и строителството на четвъртото кръстовище на две нива на пл. "Лъвов мост".

Ценовите оферти бяха отворени днес (7 май) в Столичната община, а проектът е с индикативна стойност 26 млн. лева и ще се финансира със заем от Европейска инвестиционна банка. Срокът за проектиране на обекта, предлаган от фирмите е между 25 и 40 дни, а за строителството - средно 250 дни, информира БТА.

При оценката на офертите 55% ще е по зададената цена, 35 - за техническите параметри, а 10% - според срока за проектиране. Избраният строител и проектант ще трябва да построи кръгово движение на нивото на бул. "Кн. Мария Луиза", като в средата му се запази "Лъвов мост" с трамвайното движение през него.

На по-ниското ниво ще бъдат основните платна за движение на бул. "Сливница". За строителството кандидатстват сдружение "Лъвов мост 2011", в което влизат "ПСТ Холдинг" АД, "Аксиона Инфраеструктурас" АД и "Аксиона Инженерия" Ад с оферирана цена от 15 699 962,22 лева.

Вторият кандидат е "Доуш Иншаат Ве Тиджарет" АД с оферирана цена 17 699 999,93 лева.

Третият кандидат е обединение "Лъвов мост" с влизащи в него "Главболгарстрой" АД, "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД, "Стройинжект" АД, "Старт инженеринг" АД и "Пътпроект 2000" ООД с оферирана цена 22 260 000,42 лв.

Четвъртият кандидат е обединение "Център 2011" с влизащите в него "Геотехмин" ООД, "Геострой" АД и ЕТ "Людмил Коларов - Канел" с 19 849 713,72 лева. Петият кандидат е ДЗЗД "Транспегеар Лион Бридж" с влизащи в него "Гео 21" АД, "Инжстройинженеринг" ЕООД, "Конструксионес Аранс Асинас" АД, "Естудио Переда 4" АД с оферирана цена 18 509 563,73 лева. Шестият кандидат е обединение "Трейс Лъвов мост" с влизащите в него "Трейс - София" АД, "Пи Ес Ай" АД и "Рутекс" ООД с оферирана цена 14 783 248, 93 лева, а седмият кандидат е консорциум "Хидрострой - Мостовик" с влизащите в него "Хидрострой" АД и "НПО Мостовик" ООД с оферирани 47 937 388,36 лв.

Водещи

Най-четени