Алма матер вече ще си има лаборатория за иновации 02.10 | 07:13

Тя ще бъде във Факултета по математика и информатика

От Лазар Тодоров

Първата лаборатория за иновации ще бъде открита във Факултета по математика и информатика на Софийския  университет "Св. Климент Охридски", предаде БТА.

Тя ще предоставя интегрирана хардуерна и софтуерна програма за обучение на студенти в курс за създаване на мобилни приложения.

Учебното съдържание ще е изцяло дигитализирано и ще се осигурява съвременно интерактивно обучение. Залата разполага с 20 работни места, оборудвани с таблети, със сензорна дъска и с мобилни устройства за тестване на нови приложения.

От СУ посочват, че в лабораторията за иновации студентите ще могат да придобият допълнителни дигитални умения, както и ще имат по-добри възможности за професионална реализация.

Водещи

Най-четени