2 нови зони за отдих ще има в Ямбол 07.11 | 11:19

В градинките ще бъдат оформени алеи с пейки, масички и беседки, както и кътове за деца

От Кремена Бедерева

В Ямбол започна изграждането на две нови зони за отдих в жилищните квартали, съобщиха от пресслужбата на общината.

Проектът предвижда неизползваеми пространства между блоковете на комплексите "Хале" и "Възраждане" да бъдат залесени с широколистни и иглолистни дървета, с декоративни храсти и цветя. В градинките ще бъдат оформени алеи с пейки, масички и беседки, както и кътове за деца.

Зоните за отдих се изграждат по проекти, защитени от общината, със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Всяка от тях е на стойност от 10 000 лева. Със средства на ПУДООС досега в Ямбол са изградени места за отдих в други три жилищни комплекса, както и в лесопарк "Боровец".

Водещи