Изискват 60 легла за статут на многопрофилна болница 22.10 | 16:37

30 е минималният брой легла за специализираните болници. Всяка година пък обема на дейност на лечебните заведения ще се преоценява

От Миглена Ивановa

Минималният брой легла за многопрофилните болници вече става 60, след като днес беше обнародвана Наредба 49 на Министерство на здравеопазването. В нея се регламентират основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Промените имат за цел да синхронизират изискванията към болниците със Закона за лечебните заведения, съобщиха от министерството.

Според наредбата минималният брой легла за специализираните болници става 30. Отпада и изискването за минимален брой легла в едно отделение, което според ведомството ще даде нужната гъвкавост на мениджърите за оптимизиране на болниците.

Въвеждат се и три нива на компетентност на структурите на лечебните заведения, те се определят според медицинските стандарти и показатели за дейността на болниците, като брой специалисти, апаратура, обем дейности. Новите изисквания имат за цел да осигурят възможности за окрупняването на болничните заведения и осигуряването на по-добро качество на медицинската помощ, обясняват от здравното ведомство.

За да няма неравнопоставеност, оценката на обема дейност ще става на 12 месеца, след като лечебното заведение е получило разрешение за работа от МЗ. По този начин се осигурява равен старт на всички болници без оглед на тяхното създаване или форма на собственост.

С наредбата се регламентира и въвеждането на нова методика за заплащане на спешната помощ, която извършват болниците. Финансирането става в рамките на бюджета на МЗ. Това по никакъв начин няма да ограничи достъпа на пациентите до спешна помощ. И в момента министерството заплаща тази дейност според бюджета, с който разполага, припомнят оттам.

Водещи

Най-четени