Ставаме по-здрави с Национална програма 11.09 | 12:34

Правителството прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020), която цели по-малко заболели

От Кремена Бедерева

Правителството прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020).

Нейната цел е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и инвалидизацията, причинени от основните незаразни болести – сърдечно-съдовите, злокачествените, хронични белодробни болести и диабета.

Според статистиката те водят до над 80 на сто от смъртните случаи в страната.

В резултат от изпълнението на програмата се очаква намаляване на разпространението на основните хронични незаразни болести както и на рисковите фактори за появата им – тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност.

Като най-ефективен път за постигане на тази цел в Програмата са заложени превенцията, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот.

Програмата е насочена към кърмачета, деца и млади хора до 29- годишна възраст, бременни и кърмещи жени, жени в детеродна възраст, възрастни хора.

Целеви групи са и медицинските и немедицинските специалисти, както и партньори от НПО, работещи по темата. Финансирането по програмата ще бъде планирано за всяка година и ще е в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването.

Водещи

Най-четени