Столичната РЗИ каза какво да правим при потвърден случай на COVID-19 12.11 | 18:38

Насоките се отнасят както за заразени с коронавируса, така и за контактували с тях

От iNews.bg

Столичната РЗИ публикува насоки какво да правим при потвърден случай на коронавирус. Те се отнасят както в случаите, когато конкретен човек е дал положителна проба, така и негов близък или такъв, с когото е бил в контакт и при когото е установено заразяване с COVID-19. В документа се посочват основните моменти на действията, които хората трябва да предприемат при диагностициране, по време на карантината и лечението, както и след това.

Ето какво точно съветват специалистите:

1. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантина за 14 дни.

2. Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред - осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице:

- два дни преди появата на оплаквания или

- два дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

3. След изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.

4. Медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващ лекар (ОПЛ, личен лекар – бел.ред.).

5. ОПЛ оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се спазват - продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.

6. ОПЛ извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и Координационния център за COVID-19.

Водещи