Държавата не знае на кого са стотици язовири у нас 14.08 | 13:07

Само в Източнобеломорския район над 200 водоема са с неустановена собственост

От Филипа Тодева

Държавата не знае на кого са стотици водоеми, разположени на нейна територия. Това става ясно от информация, публикувана на сайта на Министерството на околната среда и водите. Язовирите с неопределена собственост, според актуализирана справка на Басейновите дирекции от 11.08.2014 г., са 268.

На територията на Басейнова дирекция Дунавски район са 7, на Басейнова дирекция Черноморски район – 34, на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – 205, и на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – 22.

Водещи

Най-четени