ЕС ще следи за рискови за водната среда вещества 02.07 | 18:55

Ограничението за максимална концентрация във водата влизат от 2018 година

От Филипа Тодева

12 нови вещества ще бъдат добавени в списъка на ЕС с рискови за водната среда съставки с новите правила, приети от депутатите във вторник.

Към списъка с нови замърсители за първи път ще бъдат включени и три фармацевтични вещества.

"Политиката за водите е дългосрочна. Нашите граждани трябва да имат достъп до чиста вода под всякаква форма (...). За съжаление, изследвания показват, че все още ни предстои работа до постигането на добър статут по отношение на химикалите в околната среда, особено що се касае до повърхностите води.

Стандартът за качество на околната среда в новата директива включва 15 нови вещества, избрани след внимателно съгласуване със заинтересованите страни”, заяви докладчикът Рихард Зебер. Споразумението постигнато със Съвета, бе подкрепено с 646 гласа "за”, 51 "против” и 14 "въздържал се”.

Проектът за законодателство отчита рисковете за водата, свързани с трите фармацевтични вещества (17 алфаетилестрадиол, 17 бета-естрадиол и Диклофенак) и изисква от Комисията да предложи стратегически подход за фармацевтичните продукти в акваторията като цяло.

За веществата, които са добавени сега, ограничението за максимална концентрация във водата трябва ще бъде в сила от 2018 година. Целта е постигане на по-добър статус за веществата до 2027 година. До 2018 г. страните членки трябва да представят и допълващи програми с мерки пред Комисията.

Ревизираните нива на вещества, които са вече част от стандарта за качество, трябва да бъдат включени от страните членки в плановете за речните басейни през 2015 г., като целта е постигането на по-добър статус до 2021 година.

От 2000 г. Рамковата директива за водите е основният стратегически инструмент срещу замърсяването на водата. Списъкът се обновява на всеки 4 години.

Стандартът за качество на околната среда определя максимално допустимата концентрация на определен замърсител или група от замърсители във водата, утайката (всяка съставка, пренесена от водата, която се е уталожила на дъното) или биоценозата (всички живи организми в дадена област) които не трябва да се увеличават, тъй като представляват риск за здравето на човека и природата.

Правилата приети във вторник изменят Рамковата директива за водите от 2000 година и "дъщерната” ѝ директива за Стандарта за качество на околната среда. Директивата бе основният инструмент за политиката за водите и за противодействие на замърсяването, включително чрез постепенно намаляване или прекратяване на емисиите на химикалите от приоритетния списък.

Водещи

Най-четени