Ивелина Василева: Общините имат 7 седмици да приключат екопроектите си 07.09 | 16:44

Довършват 11 ВиК проекти по старата ОПОС с 200 млн. лв. от новата

От Ростислава Иванова

До 200 млн. лв. по новата Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. ще бъдат насочени за довършване на 11-те забавени ВиК проекти на общини от старата екопрограма за 2007-2013 г. Причината е, че те не могат да бъдат довършени в последния, даден от Еврокомисията срок - до края на октомври. Тези проекти ще се наложи да бъдат фазирани, т.е. Приключени с пари по новата ОПОС. Това съобщи пред журналисти министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

"Споразумели сме се с ЕК до 200 млн. лв. от новата програма да могат да бъдат предоставени за довършване на фазираните проекти, което е достатъчно по сегашни оценки. Фазирането дава възможност елементи от проекта на финална фаза да бъдат платени със средства от стария период", каза тя.

Василева обяви, че страната навлиза "в най-интензивния и критичен период за приключване на старата екологична програма. И напомни, че бенефициентите трябва да приключат дейностите по всички проекти до края на октомври и да се отчетат до 31 декември.

Най-рисковите ВиК проекти, които ще бъдат финансирани от новата програма, са водните съоръжения в Банско, Шумен, Тервел, Ямбол, Враца, Белене, Бяла (Русенско), Видин, Исперих, Силистра и проектът на Столична община за левия владайски колектор. При 10 от тях трябва да се довършат пречиствателните станции, а по проекта на Банско има възможност за приключване на обновената ВиК мрежа в източната част на града, а западната част от мрежата и пречиствателната станция ще бъдат фазирани.

Според министъра останалите забавени проекти, извън 11-те рискови, при пълна мобилизация на общините могат да бъдат изпълнени в срок до края на октомври. До края на октомври ще приключи работата по още 9 пречиствателни станции. До момента с евросредства са изградени общо 39 пречиствателни съоръжения и са положени 2400 км нови ВиК мрежи.

През юли екип на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е проверил на място изпълнението на строително-монтажните работи на всички забавени проекти по старата ОПОС.

"За всеки проект поотделно ще бъдат предприети действия, за да се обособи част, която да приключи в стария период и през новия период да продължи изпълнението на остатъка", подчерта Василева. И уточни, че критериите за фазирането ще бъдат обсъдени на 11 септември по време на мониторингов комитет.

ЕК допуска с пари от новата екопрограма да се довършват стари проекти или части от тях, но само за сектор "Води". За сектор "Отпадъци", където много проекти въобще не се осъществиха, Брюксел не позволява финансиране по новата програма, уточни тя.

При сектор "Отпадъци" се очаква да приключат повечето проекти, като под въпрос са регионалната система на Бяла (Русенско) и на Ямбол. Общините, които не успеят в срок да завършат проектите си, ще трябва да го направят със собствено финансиране, предупреди Василева.

На въпрос за междуведомствената работна група, която трябваше да изчисти неяснотите по концесията на ски зоната в Банско, Василева каза, че работната група е приключила доклада си и се изчаква становището на членовете на Съвета за развитие. "Към момента няма движение и той не е представен на Министерския съвет", каза Ивелина Василева.

За новата ОПОС тя посочи, че се провеждат комитети за наблюдение, които ще се проведат на 10 септември, а следващите на 8 и 9 октомври. Тогава ще бъдат обсъдени критериите, които ще се прилагат към поканите за проекти.

 

До края на годината са предвидени 16 покани към бенефициенти за стартирането на процедури на стойност над 1 млрд. лв. Те ще са за проекти в сектор "Води" - за изграждане на единия център за управление на водите в реално време, покана към МРРБ за повишаване на административния капацитет при провеждането на водната реформа, за компостиращи инсталации и др.

Водещи

Най-четени