Работата на учителите да се оценява според резултатите на учениците 23.01 | 19:48

БТПП и работодатели в просветната система са за признаване на домашното обучение

От Мая Александрова

Трудът на българския учител заслужава да бъде ценен и уважаван, но според постигнатите резултати от неговите ученици.

Около това становище се обединиха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на
народната просвета в България (СРСНПБ).

"БТПП застава зад всеки ангажимент в подкрепа на усилията за свързване на обучението и пазара на труда", се казва в съобщение на БТПП.

По време на срещата бяха обсъдени проблеми, свързани с работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, подобряване на професионалното образование и обучение, липсата
на съвременна материална база за практически занятия и възможности за стимул на бизнеса за по-голямо участие в процеса.

Стана ясно също, че БТПП подкрепя проекта за разработване на Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

"Това би била още една възможност за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата реализация и мобилността на работната сила", се посочва в съобщението.

От него става ясно също, че БТПП се ангажира да направи запитване по въпросник, изготвен съвместно със СРСНПБ до своите членове по всички актуални проблеми и въпроси свързани с образованието, професионалната квалификация, намиране на квалифицирани кадри, както и до колко фирмите са готови да отделят ресурси за подпомагане или изграждане на материални бази за провеждане на реални практически занятия.

Водещи

Най-четени