Хората са най-свирепите и жестоки хищници 21.08 | 18:01

Проучване доказа, че ние сме причина за изчезването на много животински видове

От Йоанна Димитрова

Последното проучване доказа, че хората са изключително жестоки хищници. Ловът за удоволствие показва, че хората са готови да убиват големи, пораснали животни, е не малките им, което пречи на популацията на много видове, които загиват само заради човешката жестокост.

Проучването показа данни за това как различните хищници в животинско царство се държат. Хората, показва проучването, са плячката на други големи хищници. 

"Нашите безбожно ефективни технологии и средства за убиване, глобални икономически системи и управление на ресурсите, които дават приоритет на краткосрочните ползи за човечеството са причината за човешката злоба. Приемането за по-висши и съвършени от останалите животни ни е превърнало в изроди", заяви авторът на изследването Крис Даримонт.

Този дисбаланс е най-силно изразен в риболова. Хората убиват зрели представители на водното царство и така намаляват способността им да се възпроизвеждат. При много видове, най-големите риби са най-плодородни, произвеждащи най-много яйца. Да се отървем от тези плодовити видове може да създаде един неестествен репродуктивен баланс, дори ако изглежда, че много бебета са били пощадени, както и че те са адаптирани, за да започнат размножаване много по-рано от възрастните.

Улавянето на млада риба всъщност е моделът за риболов в много малък мащаб в африканския рибарството през последните 30 години и затова техните реки са пълни с риба.

Хората правят грешката да убиват екземпляри в полова зрялост и по този начин нарушават екосистемата на много места. Ако ловът наистина доставя такова удоволствие, то те трябва да се научат да ловуват малките и така ще запазят животинския вид и ще има какво да ловуват. 

Водещи

Най-четени