Природозащитници предлагат 16 прости мерки срещу незаконната сеч 20.05 | 16:37

Само държавните стопанства да изнасят необработена дървесина, искат еколозите

От Ростислава Иванова

Природозащитни организации в страната предлагат пакет от 16 прости и лесни за прилагане мерки за спиране на незаконния дърводобив. Еколозите са изпратили предложенията си до всички заинтересовани институции с настояване те да бъдат включени към промените в Закона за горите, които парламентът ще приеме до лятната си ваканция.

Това става ясно от разпространено днес до медиите писмо със законодателни предложения на Коалицията "За да остане природа в България". Инициативата им е провокирана от законовите мерки срещу поголовната сеч в горите, предложени от земеделското министерство и одобрени от правителството, след като през март парламентът наложи мораториум върху износа на дървесина с цел ограничаване на незаконния дърводобив.

Като най-ефективна мярка еколозите препоръчват в закона да се забрани на фирми и частни лица да изнасят необработена дървесина. Това право да имат само държавните горски предприятия, препоръчват екоактивистите.

Според тях дърводобива извън работно време трябва да се забрани. Контролните органи пък трябва да получат правото да конфискуват всички средства, използвани за незаконен добив и транспорт на дървесина, независимо от собствеността. На конфискация да подлежат и моторните триони на лица, които се намират в горски територии, без да имат позволително за сеч или разрешително за притежаване на такава дървосекачна техника.

Припомняме, че от скоро влезе забрана за дърводобива в горите в тъмната част на деня, тъй като традиционно тази контрабанда се извършва през нощта.

Коалицията посочва и мерки за повишаване на ефективността на държавния контрол в горите. Като например, да се ограничи срока, в който е разрешен дърводобив в дадено землище. Добитата в държавни и общински гори дървесина да се продава от централен склад или чрез електронни търгове.

Задължително да се премахне използването на хартиените превозни билети, които позволяват голям спектър от манипулации и на практика са основно средство за "узаконяване" на произхода на нерегламентираната дървесина в България, настояват организациите.

За повишаване на прозрачността в горския сектор трябва да се въведе и централизирана електронна система за проследяване на движението на добитата дървесина. Освен това тази информация трябва да е широко достъпна и да позволява на гражданите да изискват проверки за законността на дървесината върху всяко превозно средство.

Според еколозите Изпълнителната агенция по горите трябва да излезе от Министерството на земеделието и храните и да стане самостоятелен орган, чиито служители са добре финансово стимулирани, за да опазват горите.

Необходимо е законът ясно да формулира отговорността на всички участници в дърводобивния процес при допуснати нарушени, предлагат още природозащитниците. Така ще се прекрати порочната практика вината за всички нарушения в горите да се прехвърля на дървосекачите, които са предимно от ромски произход, а възложителите на сечта винаги остават ненаказани.

Според екоактивистите сега е момента да бъде предотвратена и една от най-големите опасности за българските гори - концесиите за дърводобив. Те искат премахване на дългосрочните договори за възлагане на добив на дървесина и продажба на дървесина на корен, с изключение на продажбата на добита дървесина. Дългосрочните договори създават условия за още по-занижен контрол и още по-значителни злоупотреби, категорични са те.

Коалицията привежда и примери за екологични поражения, нанесени именно заради този законов пропуск: невъзможността на държавата да контролира изпълнението на концесията за ски-зона Банско в Национален парк "Пирин"; проблемите с дългосрочните договори за добив в Трън и Етрополе; ловните концесии в Родопите, Странджа и Стара планина.

Коалиция "За да остане природа в България" одобрява предложените от правителството мерки в Закона за горите. Определя ги като "необходими и навременни", без обаче да променят цялостната философия на закона "и заради това няма да постигнат търсения ефект".

Проектопромените на правителството засягат опазването на гори върху земеделски земи, подобряване на контрола върху транспорта и складирането на добитата дървесина чрез използването на GPS-устройства и видео-камери за наблюдение, както и повишаване на изискванията за придобиване на правоспособност от лицензираните лесовъди и търговците, извършващи дейности в горските територии.

Тези мерки обаче не са ключови и няма да доведат до съществено подобрение в управлението и опазването на българските гори, смятат екоорганизациите. И посочват като предпоставка за това голямата корупция в горския сектор, неефективната съдебна система, липсата финансова мотивация и независимост на горските контролни органи и размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес.

Водещи

Най-четени