Брюксел наложи защитни мерки върху вноса на стомана в ЕС 01.02 | 16:52

Който надхвърли квотата си, ще плаща 25% мито, реши ЕК

От iNews.bg

Европейската комисия публикува регламент за налагане на окончателни защитни мерки върху вноса на стоманени продукти. Тези мерки ще влязат в сила утре, 2 февруари, и заменят действащите от юли 2018 г. насам временни мерки.

Тези мерки са изцяло в съответствие с ангажиментите, поети от ЕС в рамките на СТО и са грижливо обмислени, за да се запази постоянен поток на вноса, който гарантира ефективна конкуренция на европейския пазар на стомана и наличие на достатъчен избор за многобройните потребители на стомана в ЕС.

Мерките се отнасят за 26 категории стоманени продукти и се състоят в тарифни квоти, след чието надхвърляне ще се прилага мито в размер на 25 %. Тарифните квоти напълно запазват традиционните равнища на вноса в ЕС и постепенно ще се увеличават. Тази система е сходна на действащите понастоящем временни мерки, с някои важни изменения, които свеждат до минимум нарушенията в търговията и запазват традиционните търговски договорености по отношение на количествата и произхода на продуктите.

Тези мерки следва да останат в сила за срок от три години, но може да бъдат преразгледани в случай на промяна на обстоятелствата.

Водещи

Най-четени