ЕК предлага нови правила срещу тероризма в интернет 12.09 | 12:05

Сайтовете трябва да премахват такова съдържание до 1 час след публикуването му

От iNews.bg

На 12 септември 2018 г. по повод на своята реч за състоянието на Съюза председателят Жан- Клод Юнкер заяви: "Европейците с основание очакват Съюзът да осигури тяхната безопасност. Ето защо Комисията предлага днес нови правила за премахването на терористично съдържание от интернет в рамките на един час — критичният период, през който се нанасят най-големите щети."

В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Жан-Клод Юнкер обяви новите правила за премахването на терористично съдържание от интернет в рамките на един час. Новите правила се представят една седмица преди неофициалната среща в Залцбург, на която се очаква лидерите на ЕС да обсъдят сигурността. Всички интернет платформи, които желаят да предлагат услугите си в Европейския съюз, ще трябва да се съобразяват с ясни правила за предотвратяване на злоупотреби с техните услуги с цел разпространение на терористично съдържание. Освен това ще бъдат въведени надеждни предпазни механизми за закрила на свободата на словото в интернет, с които ще се гарантира, че се премахва единствено терористично съдържание.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: " Терористичната пропаганда няма място в нашите общества нито в мрежата, нито извън нея. Вече постигнахме важен напредък в премахването на терористично съдържание онлайн чрез доброволното сътрудничество в рамките на интернет форума на ЕС. Трябва обаче да сме още по-бързи и ефективни, за да запазим преднината си навсякъде в ЕС. Много от неотдавнашните нападения в ЕС показаха как терористите злоупотребяват с интернет, за да разпространяват своите послания. Днес ние казваме "Стига!" на тези злоупотреби с интернет."

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, подчерта: "На никого не би се разминало безнаказано раздаването на брошури, които подбуждат към тероризъм, по улиците на нашите градове. Това не трябва да бъде възможно и по интернет. Макар че отбелязахме напредък в премахването на терористично съдържание онлайн чрез доброволни усилия, този напредък не е достатъчен. Трябва да възпрепятстваме самото му качване, а когато все пак такова съдържание се появи, да гарантираме, че то се премахва възможно най-бързо — преди да е нанесло тежки щети."

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заяви: "Настоящият регламент отговаря на тревогите на гражданите. Предлагаме специални правила за терористичното съдържание, което е особено вредно за нашата сигурност и за доверието в цифровите технологии. Това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн. ЕС продължава да работи за изграждането на по-безопасна, ориентирана към хората интернет среда, основана на нашите ценности."

Терористично съдържание продължава да се намира и да се разпространява онлайн, което представлява значителен риск за европейското общество. Само през януари 2018 г. в мрежата са били разпространени близо 700 нови пропагандни материала на "Ислямска държава". Комисията вече работи на доброволни начала с редица ключови заинтересовани страни, включително онлайн платформи, държави членки и Европол, в рамките на интернет форума на ЕС с цел ограничаване на наличието на терористично съдържание онлайн. През март 2018 г.

ЕК препоръча редица действия, които да бъдат предприети от дружествата и държавите членки за допълнително ускоряване на тази работа. Макар че тези усилия дадоха положителни резултати, цялостният напредък все още не е достатъчен.

Новите правила, предложени от Комисията, ще помогнат да се гарантира бързото премахване на терористично съдържание онлайн. Основните елементи на новите правила са:

-едночасовото правило: терористичното съдържание е най-вредно в първите часове след появяването си онлайн поради бързината, с която се разпространява. Ето защо Комисията предлага правно обвързващ едночасов срок за премахване на съдържанието, след като националните компетентни органи издадат заповед за премахване;

-ясно определение за терористичното съдържание като материал, който подбужда към или пропагандира извършването на терористични престъпления, популяризира дейностите на терористична група или предоставя инструкции относно техниките за извършване на терористични престъпления;

-въвеждане на задължение за всички платформи да гарантират, че не се извършват злоупотреби с тях с цел разпространение на терористично съдържание онлайн. В зависимост от риска от разпространение на терористично съдържание чрез техните платформи от доставчиците на услуги ще се изисква да предприемат проактивни мерки — като използването на нови инструменти — за по-добра защита на своите платформи и техните ползватели от терористични злоупотреби;

-засилено сътрудничество: с предложението се установява рамка за засилено сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, държавите членки и Европол. От доставчиците на услуги и държавите членки ще се изисква да определят звена за контакт, които да са на разположение денонощно, за да улесняват проследяването на заповедите за премахване и сигналите за незаконно съдържание в интернет.

-надеждни предпазни механизми: доставчиците на съдържание ще могат да разчитат на ефективни механизми за подаване на жалби, които всички доставчици на услуги ще трябва да въведат. Когато дадено съдържание е било премахнато неоснователно, доставчикът на услугата ще трябва да го възстанови възможно най-бързо. Освен това националните органи ще предоставят ефективни средства за правна защита, като платформите и доставчиците на съдържание ще имат правото да оспорват заповедите за премахване. За платформите, които използват автоматизирани инструменти за откриване на терористично съдържание, следва да има надзор и проверка от човек, за да се предотвратяват премахванията по погрешка;

-повишаване на прозрачността и отчетността: прозрачността и надзорът ще бъдат гарантирани с годишни доклади за прозрачността, които доставчиците на услуги и държавите членки ще трябва да представят, за да покажат как се справят с терористичното съдържание, както и с редовно докладване за проактивните мерки;

-строги и възпиращи финансови санкции: държавите членки ще трябва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазването на заповеди за премахване на терористично съдържание онлайн. В случай на системни пропуски в премахването на такова съдържание вследствие на заповед за премахване, на доставчика на услуги може да бъде наложена финансова санкция в размер до 4 % от неговия общ оборот за последната финансова година.

Водещи

Най-четени