Жените в ЕС получават 16% по-малки заплати от мъжете 03.11 | 17:20

Трима еврокомисари със съвместно изявление по повод утрешния Ден на равното заплащане

От iNews.bg

Заплащането за труд, което жените в Европейския съюз получават, продължава да е средно с 16 % по-малко от това на мъжете и това представлява слабо подобрение спрямо 16,2 % от миналата година. Тази година Европейският ден на равното заплащане се пада на 4 ноември. С него се отбелязва денят, в който жените символично престават да получават заплащане за разлика от своите колеги мъже.

В навечерието на този символичен ден първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс, комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен и комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Юурова заявиха:

Принципът на равно заплащане бе включен в европейските договори преди 60 години, но въпреки това във всекидневието на жените навсякъде в Европа реалността продължава да не съответства на законодателството. Жените в Европа все още работят два месеца без заплащане в сравнение с колегите си мъже, а напредъкът е твърде бавен.

Въпреки че през последните пет години предприехме някои стъпки в правилната посока, трябва да се направи повече и да се действа по-бързо. Гражданите ни очакват от нас по-добри резултати.

Деветдесет процента от европейците, както жени, така и мъже, считат, че е неприемливо жените да получават по-ниско заплащане от мъжете за една и съща работа.

Знанието е сила и следователно колкото повече подобряваме прозрачността относно основните причини за разликата в заплащането, толкова по-добре ще можем да я преодолеем. Прозрачността в заплащането е важна, за да можем да установяваме случаи на дискриминация, както и за да бъде възможно работниците, служителите и потребителите сами да стигат до изводи и да предприемат действия. Всъщност 64 % от европейците са заявили, че подкрепят публикуването на средните заплати по вид длъжност и пол в тяхното предприятие.

Прозрачността в заплащането ще ни помогне да се справим с първопричините за разликата в заплащането на жените и мъжете, заедно с други решения като възможността за равно разпределяне на отговорностите за полагане на грижи между жените и мъжете, която новата Директива на ЕС относно родителския отпуск и отпуска за лица, полагащи грижи, позволява.

Затова приветстваме обявените от новоизбрания председател Фон дер Лайен мерки, въвеждащи правнообвързващо изискване за прозрачност в заплащането, които ще бъдат предложени през първите 100 дни от новия мандат на Комисията.

Трябва да продължим да се борим с разликата в заплащането на жените и мъжете, за да има по-ефективна работна ръка и по-справедливо общество.

Водещи

Най-четени