Софтуер улавя силата на вашата болка докато ви наблюдава 04.06 | 15:19

Масовото му налагане все още е далеч

От Ивайло Коралски

Изследователи от Университета на Сан Диегоса са създали компютърен алгоритъм, който може да улавя нивата на болка, докато наблюдава лицевите изражения на страдащ човек. Ако въпросният потреперва от болка, например, вероятно изпитва по-голяма такава, в сравнение със случаите, в които сбръчква неговите вежди.

Кодът на инженерите все още не е достатъчно добър в измерването на болка, съпоставен с опитен човек, който се намира до вас (не е задължително да е лекар), но технологията има огромен потенциал за развитие.

Както можете да си представите, впоследствие въпросната може да бъде изключително полезна в болници и дори домовете на хората. 

Сестрите ще могат да определят по-лесно дали даден пациент е взел достатъчно обезболяващи сред операция, а медицински роботи от друга страна ще предлагат лечения на база гримасите по лицата на лекуваните от тях хора.

По думите на създателите на проекта докторите ще могат да опресняват и подобряват предписаното от тях лечение, базирано на информацията, която получават от развиващият се лечебен алгоритъм.

Водещи

Най-четени