Един от трима пътува в чужбина за почивка или екскурзия 27.06 | 14:26

Около 90% от израелците и руснаците идват у нас с цел туризъм

От iNews.bg

От трима българи, които са излизали в чужбина през май т.г., само един е пресичал границата, за да отиде на почивка или екскурзия. Останалите двама са били там по работа, за обучение, за да видят роднини и др. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за миналия месец. Туристическите пътувания извън България обаче заемат второ място сред причините за излизане извън граница. Делът им е 32% от всички. На първо място от НСИ поставят пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. Такива са били целите да се отиде в друга държава за близо 44% от предприелите пътуване през май. На трето място с дял от 24.2% се нареждат пътуванията със служебни цели.

Като цяло броят на излизалите зад граница българи през миналия месец се увеличава с 16.8% спрямо май 2015 г. и достига 564.8 хил. души. Най-голямо увеличение е регистрирано за пътуванията към Германия - с 56.9%, Австрия - с 53.6%, Сърбия - с 36.1%, Румъния - с 21.4%, Гърция - с 19.4%, Испания - със 17.1%, и др. Същевременно се отчита намаление на пътуванията към Холандия - с 15.2%, Руската федерация - с 15.2%, Великобритания - с 3.7%, Македония - с 1.3%, и други.

От НСИ отчитат увеличение и на броя на чужденците, пътували до България през май т.г. Те са били 808.3 хил. души, което представлява ръст от 13.1% спрямо същия месец на 2015 г. От общия брой чужденци, посетили България през май 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.6%, или с 16.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Франция - с 40.0%, Румъния - с 32.5%, Обединеното кралство - с 12.7%, Австрия - с 4.9%, Италия - с 2.7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Словения - с 21.9%, Хърватия - с 9.4%, Испания – с 8.6%, Германия - с 0.5%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата "Други европейски страни” – с 10.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Руската федерация - с 21.7%. През май 2016 г. преобладава делът на посещенията с други цели (включително гостувания и транзитни преминавания) - 47.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 37.5%, и със служебна цел - 15.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 96.3% от всички посещения на граждани от Израел и 84.9% - от Руската федерация. Служебните пътувания са 60.0% от всички посещения на граждани от Холандия и 53.3% - от Чешката република, а с други цели са 71.6% от посещенията на граждани от Румъния и 62.2% - от Гърция.

Водещи

Най-четени