Имало достатъчно спасители и екипировка за зимата 30.01 | 13:54

Сезонът е напълно обезпечен и протича нормално

От Гергана Златкова

Зимният сезон 2012/2013 г. протича напълно обезпечен с планински спасители, с необходимото техническо оборудване и екипировка.

Това съобщиха от Българския Червен кръст (БЧК) и Планинската спасителна служба във връзка с дейността планинско спасяване и нейното регламентиране с държавен нормативен акт.

Финансовият ресурс, с който разполага организацията, е достатъчен за покриване на всякакви текущи нужди, съпътстващи тази дейност.

Ръководството на БЧК полага сериозни усилия за регламентиране на дейността на ПСС.

Със специална Заповед № РД- 21433/ 23.11.2012 г. на председателя на организацията бе създадена работна група, включваща голям брой професионални планински спасители, която в момента подготвя предложение до Министерския съвет за създаване на нормативен акт, регулиращ дейността планинско спасяване.

Водещи

Най-четени