С 19% нарасна интересът към застраховки „Живот“ 13.07 | 17:26

Една трета от компаниите в сектора държат близо 70% от пазара у нас

От Кристиан Костурков

Застраховка "Живот и рента" е най-търсеният продукт в животозастраховането през първите пет месеца на годината. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) на база резултатите, представени в надзорния орган от компаниите. За петмесечието всички дружества на пазара са продали общо полици "Живот" за малко над 173 млн. лв. От които застраховката "Живот и рента" е генерира над 115.8 млн. лв. Премиите по застраховка "Живот, свързана с инвестиционен фонд" възлизат на близо 17 млн. лв., тези по застраховка "Злополука" - на 13.2 млн. лв., а по застраховка "Заболяване" – 12.4 млн. лв. За сравнение, за същия период на 2014 г., компаниите са отчели брутен премиен приходи в размер на близо 144.5 млн. лв. Което означава, че премийният приход в сектора се е увеличил с над 19% за година. По застраховка "Живот и рента" до края на май миналата година са продадени полици за над 111.6 млн. лв. Концентрацията в сектора продължава да е голяма и през тази година. Първите три от общо 15 животозастрахователни компании, които оперират на нашия пазар, държат над 60% от от продажбите.

Източник: insmarket.bg

Водещи

Най-четени