Индивидуалните оценки за хората с увреждания – само по телефона или мейла 01.04 | 11:52

Правителството одобри промени в два нормативни документа заради извънредното положение

От iNews.bg

Правителството одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Измененията са във връзка с въведеното на 13 март от Народното събрание извънредно положение.

При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите "Социално подпомагане" ще провеждат интервю по телефона с тях или с техен законен представител. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, които бяха одобрени от правителството.

Измененията са във връзка с въведеното от Народното събрание извънредно положение и ще се прилагат по време на действието му. Те целят ограничаването на рапространението на вируса COVID-19 и съхраняването на здравето на хората с увреждания и служителите на дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.

С провеждането на интервютата по телефона или по електронна поща ще се осигури непрекъснатост на административния процес за подготовка на индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания и ще се гарантира своевременно упражняване на техните права. По този начин ще се гарантира, че административното обслужване на хората с увреждания няма да се прекъсва и ще се осигури своевременно упражняване на техните права за ползване на лична помощ.

Водещи

Най-четени