Парламентът започва да гледа нов закон за социална икономика 26.09 | 09:44

Промени в Закона за висшето образование ще сближават обучението във ВУЗ и нуждите на бизнеса

От iNews.bg

В първото заседание от новата пленарна седмица депутатите ще разгледат на първо четене новия Законопроект за предприятията на социалната и солидарната икономика, предаде БГНЕС. Законопроектът е внесен от Министерски съвет и предвижда обособяване и насърчаване на стопански отрасъл, който преимуществено да има социална насоченост и да помага за повишаването на заетостта, жизнения стандарт и социалното включване на уязвими групи от населението.

Сред насърчителните мерки в законопроекта са създаване на Регистър за социалните предприятия, създаване на електронна платформа, механизъм за подкрепа и др. В рамките на пленарното заседание народните представители ще дебатират и по промени във Валутния закон, предвиждащи Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.

На вниманието на депутатите в представено и предложение за промени в Закона за висшето образование, целящи създаването на условия от бизнеса и практика да се включват в обучението на студентите и докторантите. Освен това работодателите ще могат да правят предложения за обновяване на учебните планове и програми, да участват в държавните комисии за провеждане на държавен изпит или за защита на дипломна работа и да бъдат включвани в постоянните комисии на Национална агенция за оценяване и акредитация.

Водещи

Най-четени