Представят проекта на Националната здравна карта 02.02 | 07:08

За първи път подобен документ беше представен през 2007 г.

От Миглена Ивановa

Проектът на Национална здравна карта ще бъде представен днес в Министерството на здравеопазването. В нея се съдържат максималният и минимален брой на болничните легла по области, за които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да сключи договор.

До края на февруари ще бъде изготвен и регистър с всички лечебни заведения за болнична помощ и техните нива на компетентност. Той ще бъде качен на сайта на Министерството на здравеопазването, съобщиха от ведомството.

Националната здравна карта трябва да определи нуждите на отделните региони в страната от болници, болнични легла и специалисти.

Изготвянето на Национална здравна карта обаче е проблем от момента, от който се заговори за нейното въвеждане.
За първи път подобен документ беше представен през 2007 г., но оттогава насам претърпя много промени и актуализации.

Липсата на Национална здравна карта пък се оказа спънка за кандидатстването на болниците за европейски средства.

Водещи