Бургаският регион получава 43,2 млн. лв. за управление на отпадъците 25.08 | 07:17

Проектът засяга около 385 хил. жители в девет общини в региона

От Деляна Петкова

Бургас ще получи безвъзмездна помощ по ОП "Околна среда" в размер на 40,5 млн. лв. за изграждането на регионална система за управление на отпадъците.

Общата стойност на проекта е 43,2 млн. лв., като останалите средства ще бъдат отпуснати от бюджетите на общините Бургас, Несебър и Карнобат.

С реализацията на проекта ще бъде изградена необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Бургас. Така ще бъдат изпълнени изискванията на европейската директива за депониране на отпадъци и националното законодателство, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По проекта ще бъдат изградени първа клетка от регионално депо Братово и съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, разположени на площадката на депото.

Предвижда се и изграждане на две претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до трите площадки. Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на 2014 г.

Регионалната система ще обслужва около 385 хил. жители от девет общини в региона. Става въпрос за жителите на Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

Договорът за безвъзмездна помощ ще бъде подписан днес в Община Бургас.

Водещи

Най-четени