Министрите от ЕС обсъждат кохезионната политика 24.11 | 09:23

Дискусия ще се води и по проектите на регламенти за изпълнението на политиката в периода 2014-2020

От Кремена Бедерева

Правителството одобри българската позиция за започващата неформална среща на министрите от Европейския съюз, отговарящи за кохезионната политика.

На срещата, която ще се проведе в полския град Познан, ще бъде обсъждано прилагането на интегриран подход в изпълнението на кохезионната политика. Дискусия ще се води и по проектите на регламенти за изпълнението на политиката в периода 2014-2020, съобщават от пресслужбата на МС.

България изразява подкрепа за прилагането на интегриран подход в изпълнението на кохезионната политика, който повишава ефективността на публичните инвестиции и допринася за икономическото, социално и териториално сближаване на регионите в ЕС.

Според страната ни за прилагането на интегриран подход е необходимо изработването и изпълнението на интегрирани стратегии, които адресират действителните нужди и поставят цели, базирани върху предизвикателствата пред съответния регион.

По отношение на бъдещето на кохезионната политика, най-важното за България е нейната ясна насоченост към постигане на конкретни резултати, които реално да допринасят за социално-икономическото развитие на страната ни.

България подкрепя и въвеждането на гъвкав подход, който позволява на държавите-членки адекватно да адресират специфичните си нужди за развитие, както и осигуряването на балансирани механизми за ефективното управление на средствата без увеличаване на административната тежест.

България също така е за въвеждането на предварителни условности, които имат пряко или косвено отношение към изпълнението на програмите, като гаранция за по-голямата им ефективност. Подкрепя се въвеждането на институционална рамка, която позволява намаляване на нивото на контрол.

 

Водещи

Най-четени