Държавата вкарва нов лост за борба с отсъствията от училище и детска градина 26.07 | 16:18

Междуведомствени екипи за превенция започват работа от новата учебна година

От iNews.bg

От следващата учебна година започва още по-активна работа за привличането и включването на децата и учениците в образователната система, съобщиха от образователното министерство. За целта детските градини и училищата в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини. В тях могат да влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата. При необходимост новите екипи ще функционират всекидневно, предвиждат промени в работата по Механизма, предложени за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката.

Дейността на екипите за превенция ще е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите ще посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. Също така се предвижда да се работи активно с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес. Екипите ще бъдат подпомагани и занапред от представители на общините, Дирекция "Социално подпомагане" и Министерството на вътрешните работи.

Водещи

Най-четени